English Translation

Emilce wszystko wolno. Karmić nie karmić, jak długo. Uważam , że to indywidualna sprawa każdej mamy i jej dziecka. Moja córka ma 25 miesięcy i nadal karmię i będę to robiła. Moje dziecko nie wisi ciągle na cycu. Je prawie wszystko i bardzo ładnie mówi. Nie uważam, aby tak długie karmienie nie korzystnie wpłynęło w jakikolwiek sposób na jej rozwój. Nie uważam się za niewolnika, ani bohaterkę. Ja po prostu karmię moje dziecko i jest mi z tym dobrze i jej też.
PolishLecz moja mama na to "Nie. Michał Dobrołowicz: Słyszałem, że pani córka, Marysia nie lubi podróżować tak bardzo jak pani. Podobno córka dziedziczy po połowie z ojca i matki i ja mam w sobie cechy i jednego i drugiego. Mam drobnomieszczaństwo po tacie i szlacheckie cechy po mamie. Z wyglądu, gdy byłam dzieckiem przypominałam ojca, ale jak w ostatnich latach spoglądam w lustro, to widzę spore podobieństwo fizyczne do mamy. Robię się tak sama jaka ona.
Osobą zobowiązaną do wypłaty renty jest osoba odpowiedzialna za komplikacje zdrowotne konkubenta, w wyniku których poniósł śmierć. Wysokość takiej renty ustalana jest stosownie do potrzeb żyjącego konkubenta, uwzględniając możliwości majątkowe i zarobkowe zmarłego. Renta taka będzie wypłacana w zależności od okoliczności albo przez określony okres czasu, np. do czasu odchowania przez konkubinę dzieci czy podjęcia pracy, albo bezterminowo, np. konkubina ze względu na swój wiek lub warunki zdrowotne, nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Jeżeli z konkubinatu zrodziły się dzieci, im również w sytuacji śmierci rodzica przysługiwać będzie renta odszkodowawcza, przy czym jej wypłata nie jest zależna od żadnych warunków. Zostanie przyznana, ponieważ na rodzicu ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny w stosunku do tego dziecka.
blog o zdrowiu nad naszym tekstem zacząłem od umieszczenia ogłoszeń w kilku serwisach poświęconych matkom zastępczym. Na konwencjonalnych forach oraz w sieci TOR (The Onion Router - sieć zapewniająca prawie anonimowy dostęp do Internetu. Ma oddzielne fora i wyszukiwarki). @otgees Siê morduje i chowa w beczkach, Siê morduje i wrzuca do stawu w nadzieji na zjawienie siê rekina. Siê morduje i zglasza, ¿e zosta³ uprowadzone. Nie wspomnê traktowaniu ich w rodzinach zastêpczych ( nie wszystkich ) które stworzy³y sobie z tego dobry sposób na zycie.
Używajmy zdrobnień, ale prawdziwych. Bez żadnych „a cio się śtało?”. W ten sposób wprowadzamy maluszka w błąd. Miska może być „miseczką” i to wystarczające zdrobnienie, nie potrzeba go jeszcze bardziej zmiękczać. Nie bójmy się za to uproszczonych, sylabowych konstrukcji i onomatopei, jak „amu amu” czy „myju myju”, „hau hau”, „brum brum”. One pośrednio odsyłają do właściwych słów, są łatwo zapamiętywane i pomagają przyswajać język i świat. Dobrze jednak, gdy do słów dźwiękonaśladowczych dodajemy właściwy ich odpowiednik, czyli mówiąc „miau miau”, zaznaczamy, że to kotek miałczy - budujemy w ten sposób właściwe skojarzenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “English Translation”

Leave a Reply

Gravatar